NULINIOLYGIO ENERGIJOS PASTATAS

Pastatas, kurio energijosvartojimo efektyvumas yra toks aukštas, kad jo visas per metus suvartojamospirminės energijos kiekis yra lygus į pastatą tiekiamos (iš atsinaujinančiųišteklių gaminamos) energijos kiekiui.
Atgal