NEDIDELIOMASTO ELEKTROS GAMYBA

Elektros gamybanedideliais įrenginiais, paprastai naudojant atsinaujinančius išteklius, kuriąvykdo asmenys, įmonės arba bendruomenės.
Atgal