NEATSINAUJINANTISENERGIJOS IŠTEKLIUS

Gamtiniai ištekliai, kurių kiekis yraribotas ir kurie negali pasipildyti per žmogaus poreikiams priimtinąlaikotarpį.
Atgal