NAUDOJIMOLAIKAS

Laikotarpis nuo įrengimo pradžios, per kurį pastatas arsuręsta konstrukcija atitinka ar viršija jos funkcijoms keliamus reikalavimus.
Atgal