MIŠKŲNAIKINIMAS

Nuolatinis miškų ir miškingų vietovių naikinimas;nuolatinis miško plotų paskirties keitimas ne miškininkystės reikmėms: ariamažemė, miesto reikmėms naudojama žemė, nenaudojama žemė ar dykvietė.
Atgal