MIESTOEKOLOGINIS PĖDSAKAS

Gamtos turtų, naudojamų tam, kadmiestas gautų visus reikalingus išteklius gyventojų poreikiams patenkinti,matas.
Atgal