MIESTOBROVIMASIS

Miestų drėkos pasekmė, kai planuotomis ar neplanuotomisstatybomis užvaldoma neužstatyta (ir dažnai derlinga) žemė.
Atgal