MAŽAANGLISENERGIJOS ŠALTINIS

Energijos šaltinis, kuris išskiriamažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei tradicinės energijos gamybospriemonės.
Atgal