MATAVIMASIŠ GAUTO ENERGIJOS KIEKIO ATIMANT Į TINKLĄ PATIEKTĄ ENERGIJĄ

Kreditų už kiekvieną labai mažos apimties energijos gamybos sistemospagamintos ir į elektros paskirstymo tinklą patiektos elektros energijosvienetą gavimas.
Atgal