MASĖSSUSTIPRINTA ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO U VERTĖ

Tamtikru būdu naudojamų didelės masės medžiagų gebos pasiekti geresnį neitikėtinas energinį naudingumą, atsižvelgiant į plačiai pripažintą šiosmedžiagos (pastovią) šilumos perdavimo koeficiento U vertę, matavimo vienetas.
Atgal