LIKUTINISNAUDOJIMO LAIKAS

Tam tikrą laiką jau naudoto statinio arkonstrukcijos numatomas likęs naudojimo laikas.
Atgal