LIKUTINĖVERTĖ

Apskaičiuota suma, kurią galima gauti perleidžiant turtąpo to, kai baigėsi jo naudojimo laikas.
Atgal