LENGVAIPRITAIKOMAS PASTATAS

Pastatas, suprojektuotastaip, kad laikui bėgant jį galima lengvai pritaikyti kitoms anksčiaunenumatytoms reikmėms.
Atgal