LAKIŲJŲMEDŽIAGŲ IŠSISKYRIMAS

Nemetalo medžiagoseesančių lakiųjų cheminių medžiagų išsiskyrimas normalaus atmosferinio slėgimosąlygomis.
Atgal