INVESTICINĖSSĄNAUDOS

Žemės, pastatų, statybos ir įrangos, kurie bus naudojamiprekėms gaminti arba paslaugoms teikti, sąnaudos.
Atgal