INVENTORINĖGYVAVIMO CIKLO ANALIZĖ

Gyvavimo ciklo analizėsetapas, apimantis visų duomenų apie produkto gyvavimo laikotarpiu sunaudojamasir išskiriamas medžiagas rinkimą ir tikrinimą.
Atgal