ĮMONIŲSOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Koncepcija, apimantisavanorišką įmonių atsižvelgimą į socialinius ir aplinkos klausimus įmonėsvaldyme ir sąveikoje su suinteresuotaisiais subjektais.
Atgal