ĮKŪNYTOSIOSENERGIJOS POVEIKIS

Visų prekei pagaminti ar paslaugaiatlikti reikalingų gaminių, žaliavų, ir kuro išgavimo, transporto, apdorojimoir gamybos procesų daromas poveikis aplinkai.
Atgal