GYVENIMOKOKYBĖS APLINKOS ASPEKTAI

Asmens pasitenkinimas ar nepasitenkinimasgyvenamąja aplinka.
Atgal