GYVAVIMOCIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS

Ne tik projektoinvesticinių sąnaudų, bet ir statybinių medžiagų gamybos sąnaudų, eksloatavimoir priežiūros sąnaudų įvertinimo metodas.
Atgal