GYVAVIMOCIKLO SĄNAUDŲ ANALIZĖ

Visų su įrenginiųdisponavimu susijusių sąnaudų įvertinimo, atsižvelgiant į visas konstrukcijosar konstrukcinės sistemos įsigijimo, disponavimo ir šalinimo sąnaudas, metodas.
Atgal