GYVAVIMOCIKLO POVEIKIO ĮVERTINIMAS

Gyvavimo ciklo įvertinimotarpsnis, kurio metu siekiama suprasti ir įvertinti galimo produkto sistemospoveikio aplinkai mastą ir svarbą per visą produkto gyvavimo ciklą.
Atgal