GYVAVIMOCIKLO APRAŠAS

Su tam tikro funkcinio vieneto mase ir energija susijusiinformacija, kuri naudojama kiekybiniam vieneto proceso įeigos ir išeigosįvertinimui, neatsižvelgiant į tai, ar duomenys renkami matavimo, skaičiavimoar įvertinimo būdu.
Atgal