GYVAVIMO  CIKLO POVEIKIO KATEGORIJOS RODIKLIS

Kiekybinė tam tikro aplinkosauginio aspekto (poveikio kategorijos)išraiška, kuriai gali būti priskiriami inventorinės gyvavimo ciklos analizėsrezultatai.
Atgal