GRYNOJIDABARTINĖ SAVIKAINA

Tam tikru laikotarpiu patirtų visųdabartinės vertės sąnaudų, įskaitant likutinę vertę, pavyzdžiui, neigiamassąnaudas, suma.
Atgal