GRUNTINIOVĖSINIMO / ŠILDYMO SISTEMA

Centralizuota šildymo ir(arba) vėsinimo sistema, kai šiluma nukreipiama į žemę arba iš jos gaunama.
Atgal