GEOGRAFINĖINFORMACINĖ SISTEMA

Aparatinę ir programinę įrangą beiduomenis apimanti visų rūšių geografinės informacijos kaupimo, tvarkymo,analizės ir pateikimo sistema.
Atgal