FUNKCIONAVIMOEFEKTYVUMU PAGRĮSTAS REGLAMENTAVIMAS

Alternatyvusreglamentavimo metodas daugiausiai dėmesio sutelkiant į funkcionavimoefektyvumą, taip pat į pageidaujamus ir realius rezultatus.
Atgal