FUNKCINISVANDENS SUVARTOJIMAS

Vandens, suvartoto pastatofunkcionavimo reikmėms tenkinti per jo eksploatavimo laikotarpį, kiekis.
Atgal