EVAPOTRANSPIRACIJA

Bendras vandens išgarinimas Žemės paviršiaus plote, apimantis dirvožemioir augalų (įskaitant transpiraciją) išgarinamą vandenį.
Atgal