EKOSISTEMA

To paties arealo tarpusavyje susijusių organizmų sambūvio su visaisfiziniais (abiotiniais) aplinkos veiksniais sistema.
Atgal