EKOLOGINISŽENKLAS

Europos Komisijos sukurta, valdoma ir remiamasavanoriško ženklinimo sistema, taikoma vartojimo produktams (išskyrus maistoproduktus ir vaistus), kurie pagaminti vengiant žalingo poveikio aplinkai.

EKOLOGINISŽENKLAS

Sistema, parodanti, kad laikomasi tam tikrųaplinkosaugos aspektų.
Atgal