DIENOSŠVIESOS PROJEKTAS

Tam tikras pastato projektavimo būdas,kai patogi ir maloni vidaus aplinka sukuriama naudojant natūralią šviesą (irnatūralų vėdinimą) tokiu būdu sumažinant dirbtinio apšvietimo poreikį ir su tuosusijusį energijos suvartojimą bei poveikį klimato kaitai.
Atgal