DIENOSŠVIESOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS

Per langą patenkančiosšviesos santykis su krentančios šviesos srautu.
Atgal