DAUGIKLIS„10“

Bendras išteklių apyvartos sumažinimas 90 proc. per ateinančius50 metų, kad būtų galima įgyvendinti dematerializavimą.
Atgal