DARNŪSVIEŠIEJI PIRKIMAI

Lėšų leidimo ir investavimo procesas,paprastai susijęs su viešuoju sektoriumi, kurio metu perkančiosiosorganizacijos pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus atsižvelgia į visus trisdarnaus vystymosi ramsčius visais projekto etapais.
Atgal