DARNUSPASTATO VALDYMAS

Procesas, užtikrinantis, kad pastatasbūtų projektuojamas, statomas ir valdomas darant nedidelį poveikį aplinkai irkartu gerinant jame gyvenančių žmonių sveikatos bei gerovės sąlygas ir gyvenimokokybę.
Atgal