DARNUMORODIKLIS

Rodiklis, atspindintis platų su darnumu susijusiųaspektų spektrą, gamtos išteklių išsaugojimą, oro kokybę, triukšmo lygį,sveikatą ir saugą, ekonominį konkurencingumą ir užimtumą.
Atgal