DARNIŲMIESTŲ PROGRAMA

1990 m. parengta Jungtinių Tautųgyvenamosios aplinkos/aplinkosaugos (HABITAT/UNEP) programa, skirta miestųaplinkos planavimo ir tvarkymo pajėgumams formuoti.
Atgal