DARNIENERGIJA

Energija, išgaunama iš atsinaujinančių išteklių, tokiųkaip vėjas, potvyniai ir atoslūgiai bei saulė.
Atgal