DARNAUSVARTOJIMO BEI GAMYBOS IR DARNIOS PRAMONĖS POLITIKOS VEIKSMŲ PLANAS

Europos Komisijos veiksmai (2008 m. liepos 16 d.), apimantys pasiūlymus,kuriais bus prisidėta prie produktų aplinkosauginio veiksmingumo stiprinimo irbus padidinta darnesnių prekių ir gamybos technologijų paklausa.
Atgal