DARBOTVARKĖ21

Darnaus vystymosi srityje vykdoma Jungtinių Tautų (JT)progama, kurioje pateikiamas išsamus sąrašas veiksmų, kurių pasaulio,nacionaliniu ir vietos lygiu turi imtis JT organizacijos, vyriausybės irpagrindinės grupės. Programa apima visas sritis, kuriose žmonės daro poveikįaplinkai.
Atgal