CO2MAŽINIMO POTENCIALAS

Galimybės pakeististatybai naudojamą technologiją, medžiagą ar procesą siekiant sumažinti CO2,palyginti su keičiamos technologijos, medžiagos ar proceso išlakomis.
Atgal