ATSINAUJINANTYS IŠTEKLIAI

Ištekliai, kurių atsinaujinimą sąlygoja natūralūs arba vidinėsreprodukcijos procesai, paprastai tai trunka ne ilgesnį nei keletas dešimtmečiųlaikotarpį.
Atgal