ATSINAUJINANČIOJI ENERGIJA

Energija, kurios ištekliai gamtoje (saulės šviesa, vėjas,lietus, potvyniai ir atoslūgiai, biomasė ir geoterminė šiluma) laikui bėgantatsinaujina (natūraliai pasipildo).
Atgal