ATSAKINGAS MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

Visa apimantis metodas, kuriuovaldomas visas produkto ciklas - žaliavos išgavimas ar derliaus nuėmimas,gamyba, apdorojimas, naudojimas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas iki patgalutinio pašalinimo vertės nebeturinčių atliekų pavidalu.
Atgal