ATLIEKŲTVARKYMAS

Atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas beistrategijos, kurių tikslas - sumažinti galimybę, kad atliekos bus pagaminamos.
Atgal