ATLIEKOS

Medžiagos, kurios dažnai laikomos netinkamomis naudoti ir kurios susidaropo gamybos, pramonės procesų, žemės ūkio ar žmogaus veiklos.
Atgal