APSAUGANUO RADONO

Pastato projekte numatyta apsauga nuo natūraliaisusidarančių radioaktyvių dujų, radono, prasiskverbimo į gyvenamąsias pastatopatalpas.
Atgal