APSAUGANUO POTVYNIŲ

Metodas, naudojamas potvynių padariniams išvengti arbajiems sumažinti, įskaitant vandens išteklių valdymą įrengiant pylimus,baseinus, užtvankas ir kt.
Atgal